נשא

אשה קדושה

מה מקום האשה ביהדות?

הרב יחזקאל פרנקל | אייר תשס"ה