נשא

"נשא את ראש בני גרשון"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשנ"א, התשנ"ז