נשא

עבודת הקרבנות והתפילה

תורה אור לפרשת נשא

הקשר בין הקרבנות והתפילה - העלאת הנפש הבהמית. תהליך העילוי והקידוש שבסדר התפילה שבו מתארים את עילוי הקב"ה ממדרגה למדרגה על מעל לכל קשר עם העולמות.

הרב יהודה מלמד | י' סיון התשע"ב