תנ"ך ונוספים

מי נשאו את הכיור

התורה לא גילתה מי נשאו את הכיור, ונאמרו בכך כמה הסברים. ומסתבר שבעלי התשובה נשאו אותו, והתורה חסה על כבודם ולא כתבה זאת במפורש.

הרב מרדכי הוכמן | כז איר תשפ"ג