נשא

לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב פָּנִים

בברכת כהנים אנו מבקשים "יאר ה' פניו אליך", וכן בברכת 'שים שלום' המקבילה לברכת כהנים מופיעה הארת הפנים שלש פעמים. מהו סודה של הארת הפנים, וכיצד מגיעים אליה? נעסוק בכך דרך התבוננות בעולמו המופלא של רבי יהודה ברבי אלעאי, ודרך הסיפורים המסופרים עליו בגמרא ובמדרשים.

הרב ש. יוסף וייצן | שבט תשס"ו