נשא

אחדות המחנה והעמדת אדם בראשו

א.המחנה צריך להיות קדוש, והקב"ה ממנה את העומד בראשו להיות מושיעם של ישראל; ב. 2 סוגי נזירויות: נזיר שנקרא קדוש לה' ונזיר שנקרא חוטא על נזירותו.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ג' סיוון תשס"ה