נשא

ברכת כהנים

לפרשת נשא. עניינים שונים בהלכה ובאגדה בעניין ברכת כהנים, ובעניין ברכות בכלל.

הרב דוד דב לבנון | תשס"א