נשא

פרשת נשא

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

הרב מאור צוברי