ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

ברכת שהחיינו או הטוב והמטיב על חיסון לקורונה

הרב יוסף צבי רימון | י"ג טבת תשפ"א