וירא

יש אורות בסדום?

מדוע עוסקת התורה במעשה בנות לוט ובמעשה יהודה ותמר? בכלל קורים מקרים מעין אלו בין דמויות המפתח של התורה?

הרב יחזקאל פרנקל | תשס"ה