שלח לך

"- - - שלח לך אנשים"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשנ"ב, תשס"ד