שלח לך

שמותם של מקומות בארץ

מיהו טבריאנוס ומדוע קרא לעיר טבריה על שמו? איך קראו לנחל אשכול לפני שכרתו ממנו המרגלים את האשכול? דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר - עניים בעבר ומתעשרים והולכים מההווה.

הרב אריאל פרג'ון | סיון התשס"ו