בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  "תרימו תרומה"

  כיצד פרשת חלה, "ראשית עריסותיכם", באה לענות לחטאם וטענתם של המרגלים.

  הרב אביחי קצין | ט"ז סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  כלב ויהושע: כוחות שונים אך שקולים

  משה רבנו מתפלל על יהושע "כה יושיעך מעצת מרגלים". מדוע התפלל משה על יהושע דווקא ולא על כלב?

  הרב אביחי קצין | ט"ז סיוון תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  שלח לך

  ההתקדמות הרוחנית האמיתית

  התורה כותבת על המרגלים: "כולם אנשים ראשי בני ישראל" ז"א כולם זכאים לבוא, כולם צדיקים. אך, הם נטלו לעצמם עצה רעה.

  הרב אביחי קצין | ט"ז סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  הוספת קדושה לארץ ישראל

  לאחר פרשת המרגלים, באות פרשת הקורבנות, פרשת הגר ופרשת הפרשת חלה. מדוע נסמכו פרשיות אלו לפרשת המרגלים?

  הרב אביחי קצין | ט"ז סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  התיקון שבחטא המרגלים

  בתיאור הגעתם של המרגלים לאשכול, מתואר שהם לוקחים ענבים תאנים ורימונים. שלושת אלו מוזכרים גם במשנה בביכורים לגבי לקיחת שבעת המינים. מהו הקשר בין שני העניינים:?

  הרב אביחי קצין | ט"ו סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  הדיוק שבשם מקום

  המקום בו שהו המרגלים נקרא אשכול ע"ש ביקורם של המרגלים ולקיחת האשכול. כיצד אם כך כתוב בתחילה שבאו לאשכול כשטרם נקרא שמו כך?!

  הרב אביחי קצין | ט"ו סיוון תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  שלח לך

  הלוחם עם עמלק

  משה מתפלל על יהושע שה' יצילו מעצת מרגלים. מדוע התפלל משה דווקא על יהושע?

  הרב אביחי קצין | ט"ו סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  הפה והעיניים

  פרשת שלח פותחת בחטא המרגלים ומסימת בפרשת ציצית. מה הקשר בין שתי הפרשיות?

  הרב אביחי קצין | ט"ו סיוון תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  שלח לך

  גדולתם של משה ואהרון

  משה ואהרן נופלים על פניהם כתוצאה מחטאו של העם. מה משמעותה של נפילה זו ומה יש ללמוד ממנה?

  הרב אביחי קצין | יב' סיוון תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שלח לך

  תפילה שווה בלב ובפה

  משה רבינו מתפלל ומבקש לבטל את העונש על חטא המרגלים. לצורך כך הוא משתמש בחלק מי"ג מידות. מדוע אין הוא מזכיר את כל י"ג המידות?

  הרב אביחי קצין | יב' סיוון תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שלח לך

  ויעלו בנגב ויבוא עד חברון

  התורה מתארת "ויעלו בנגב ויבוא עד חברון". חז"ל למדו מלשון יחיד של "ויבוא" שהכוונה לכלב. הרש"ר הירש לומד שהמדובר בכולם והדבר מלמדנו על שורש הפילוג ביניהם.

  הרב אביחי קצין | יב' סיוון תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il