בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  29 דק'
  שלח לך

  העמק דבר פרשת שלח-לך חלק ב'

  הנצי"ב מבאר שמשה רבנו שולח את המרגלים לשתי מטרות 1לבדוק את אנשי החייל ו2 לראות את טוב הארץ. באורו של הנצי"ב למילים "במחנים או במבצרים" ומחלוקתו על רש"י בכך. רחוב לבוא חמת הנה הקצה הצפןני של א"י. חידושו של הנצי"ב שהמרגלים חילקו את כל א"י בצורה כזאת שכל שני אנשים ריגלו חלק מ א"י. באור הנצי"ב לשאלה לאיזה צורך ציינה התורה את העובדות שכלב בא לתוך העיר חברון, ושחברון קדמה בשבע שנים לצוען מצריים? מי קרא למקום נחל אשכול? באור הנצי"ב שהמרגלים התקבצו קודם למקום אחד ורק משם חזרו למשה ואהרון. המרגלים ספרו קודם לכל בנ"י ורק אח"כ למשה ואהרון. באור הנצי"ב שתחילת הוצאת הדיבה היתה בכך שהמרגלים אמרו "אשר שלחתנו" ולא, ארץ אשר הקב"ה נותן לנו.

  הרב חיים כץ | י"ט סיוון תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  שלח לך

  העמק דבר פרשת שלח-לך חלק א'

  שאלתו של הנצי"ב מדוע דווקא כאן בנ"י מבקשים לשלוח מרגלים ולא בהר סיני? ותשובתו ב2 מהלכים שונים. מהו ההבדל בין המילה ריגול לבין המילה לתור. "כל נשיא בהם" במה היו גדולים? הסברו של הנצי"ב לשאלה ע"פ מה נמנו המרגלים בפרשתנו. ומחלוקתו עם הרמב"ן בכך. מדוע שבט יוסף נכלל כולו על שבט מנשה ולא על שבט אפריים? דברי רש"י מדוע משה קורא ליהושוע יהושוע, וקושיית הנצי"ב על כך שאם משה יודע שהמרגלים ירשיעו מדוע שולחם? תשובת הנצי"ב (הנצי"ב חולק על רש"י בבאורו).

  הרב חיים כץ | י"ח סיוון תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  שלח לך

  רמב''ן על פרשת שלח-לך - חלק א'

  האם משה רבינו חטא בחטא המרגלים? מה היתה מטרת שליחת המרגלים? כיצד עמ"י לא הכיר את ארץ ישראל, שהרי הם חיו ממש בסמוך- במצרים?!

  הרב חיים כץ | ט"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  שלח לך

  רמב''ן על פרשת שלח-לך - חלק ב'

  מי הם הענקים? האם המרגלים דיברו אמת או שקר? מדוע מתו המרגלים?

  הרב חיים כץ | י"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  שלח לך

  מהנהגת המדבר להנהגת ארץ ישראל

  הסבר חטא המרגלים וחטא הכאת הסלע כחלק מהצורך לעבור מההנהגה שהייתה מתאימה במדבר להנהגה שצריכה להיות בארץ ישראל.

  הרב חיים כץ | א תמוז תש"פ
  undefined
  40 דק'
  שלח לך

  מצדיק רשע ומרשיע צדיק - תועבת ה'

  מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה'. ניתן ללמד זכות על רשע אך כשאדם מלמד זכות על רשע וחובה על צדיק זה סימן שהוא בעייתי. על חטא העגל היה ניתן ללמד זכות שנבע מעודף אמונה ורדיפת ה', אבל בחטא המרגלים התברר שיש חוסר אמונה. ולכן נענשים כעת גם על העגל.

  הרב חיים כץ | כ"ב סיון התשע"ח
  undefined
  32 דק'
  שלח לך

  האמונה בירושת הארץ

  שפת אמת לפרשת שלח

  בציצית מחברים את הקצוות והכנפות לנקודה הפנימית. ארץ ישראל מובטחת מהאבות, והמרגלים חשבו שאינם ראויים בגלל מעשיהם, אך היו צריכים להאמין בה' ולהכנס לארץ.

  הרב חיים כץ | כג' סיון התשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il