שלח לך

הלאומיות החילונית של המרגלים

הלקח מחטא המרגלים: אי אפשר לבנות את הזיקה לארץ על פולקלור משותף כמו שירי א"י וסיפורים מהפלמ"ח.

הרב חגי לונדין | סיוון תש"ע