שלח לך

רעיונות לפרשת שלח

קובץ רעיונות לפרשת שלח: חלה מן העיסה. אמונה וביטחון בארץ ישראל. להחליף את העם? בין יהושע לכלב. תיקון חטא המרגלים.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ח-תשס"א