שלח לך

חטא המרגלים לאור המדרש

מדרש רבה על פרשת שלח לך

השוואה בין מרגלי יהושע שמסרו נפשם להצליח במשימתם לבין מרגלי משה רבנו; סירחון המרגלים בכל שלב ושלב בשליחותם עפ"י המדרש.

הרב עידו יעקובי | ט"ז סיוון תשס"ט