קרח

ראיה לדורות

המדרש משבח את גדולתו של קורח, שהיתה לו ראיה למרחקים, ראה עד לדורו של שמואל. ואם כן התמיהה עולה מעליה, היאך ראה קורח עד לדורו של שמואל, ואילו את ההווה, את מה שהולך לקרות בד' אמותיו לא ראה, ולא השכיל לראות כי יאבד מן העולם.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל