קרח

קורח של אז וקורח של היום

למילוי מטרותיו קורח היה זקוק לאנשי מדון בעלי לשון חלקה, היודעים לעורר מדנים, להפיץ שמועות ולשבות אנשים בדברי חלקות, לשם כך הביא איתו את העיתונאים הראשונים בהיסטוריה - דתן ואבירם.

הרה"ג דוב ליאור | תמוז תשס"ט