תפארת ישראל

מחלוקת קרח ועדתו על פי המהר"ל

תפארת ישראל פרקים יח, כב - (שיעור 14)

מה היא מחלוקת קרח ועדתו ומדוע נענשו דווקא בעונש בו נענשו?

הרב אליהו ברין | ט"ו שבט תשע"ד