קרח

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ז