קרח

"ברוך אומר ועושה"

*הלקח מקורח - לעשות את דבר ה' בדיוק. *מידת הזריזות. *השפעת הנהגת האדם על בני ביתו.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל