ביכורים ומצוות נוספות

דיני ביעור מעשרות ווידוי מעשרות

הרב יעקב יוסף | יח' ניסן תשס"ח