מצוה גדולה

ממי לקבל וממי לא כדאי

מצות לא תעשה שלא לאכול פרות אילן שלוש שנים הראשונות לנטיעתו, שנאמר: "שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" (ויקרא י"ט).

הרב שמואל הולשטיין | תמוז תשס"ט