כהנים ומצוות התלויות בארץ

תרומות ומעשרות

א - מדאורייתא- כשרוב ישראל בארץ. ב - גבולות הארץ. ג- הפירות החייבים בתרומות ומעשרות. ד - מוקף. ה - תרומות ומעשרות. ו - טעם למצוות תרומות ומעשרות. ז - תרומה גדולה. ח - מעשר ראשון. ט - תרומת מעשר. י - מעשר שני. יא - מעשר עני. יב - א' בתשרי וט"ו בשבט. יג - טבל ודמאי. יד - אמירת נוסח קצר לדעת החזון איש. טו - נוסח הפרשת תרומות ומעשרות עם פירוש פשוט.

הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח