שיעורי אמונה נוספים

בכורים ותפילה

מה הקשר בין מצוות ביכורים לתפילה?

הרב דוד דב לבנון | תשס"ג