שיר למעלות ארצנו

מצוות התלויות בארץ

הרב דוד חי הכהן | תש"ע