כי תבוא

הבאת ביכורים - בכלי

מדוע הבאת הביכורים היא בכלי? מדוע היא בקול רם? הבאת ביכורים - הורדת השפע; עשיר ועני בביכורים.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ב