בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  תפילת העמידה

  חזרת הש"ץ

  פרק יט

  א - תקנת חזרת הש"ץ. ב - מי יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת הש"ץ. ג - הנהגת השומעים. ד - האם חובה שיהיו תשעה עונים לחזרת הש"ץ. ה - מתי אין אומרים חזרת הש"ץ. ו - קדושה. ז - מתי יאמר החזן את פסוקי הקדושה. ח - מודים דרבנן ועוד דינים. ט - האם אפשר להשלים חזרת הש"ץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  טעויות הזכרות ושכחה

  פרק יח

  א - דילוג, טעות והפסק בתפילה. ב - תוספת מעניינו של יום. ג - תפילות נדבה ודיני ספקות. ד - הזכרת גשמים ושאלתם. ה - דין הטועה בהזכרת גשמים ושאלתם. ו - עצה כנגד טעויות. ז - דין חוץ לארץ. תפילת תשלומין: ח - סדר השלמת תפילה שנשכחה. ט - אימתי אינו יכול להשלים. י - דינים נוספים וספקות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  הכנה לתפילת עמידה

  פרק יז

  פרק יז

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  סדר תפילת העמידה ב'

  פרק יז

  טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה, טז - הנוסע והגיע זמן תפילה, יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל, יח - אסור לעבור כנגד המתפללים, יט - הלכה למעשה, כ - המסיים תפילתו, כא - עוד פרטי דינים,

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת עמידה

  פרק יז

  א - תפילת עמידה עיקר התפילה. ב - שלוש פסיעות לקראת התפילה. ג - לכיוון ירושלים. ד - עמידה ורגליים צמודות. ה - תנוחת הגוף והידיים. ו - הכריעות בתפילה. ז - תפילה בלחש. ח - בכל לשון. ט - כוונה. י - סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה. יא - בקשות אישיות בתפילה. יב - סיום התפילה. יג - שלוש פסיעות לאחריו. יד - עד מתי יעמוד בריחוק מקום. טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. טז - הנוסע והגיע זמן תפילה. יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. יח - אסור לעבור כנגד המתפללים. יט - הלכה למעשה. כ - המסיים תפילתו. כא - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  12 דק'
  הזכרת גשמים

  שאילת גשמים

  פניני הלכה תפילה

  ההמתנה לעולי הרגלים, דינו של השוכח לשאול גשמים, ארבעת ההחלפות בין חורף לקיץ, המסתפק אם ביקש גשמים, עצה כנגד הטעיות, זהירות מדינים מורכבים מדי, ההבדל בטעויות בין הזכרת גשמים לעשרת ימי תשובה.

  הרב אליעזר מלמד | ז' חשוון תשסט
  undefined
  תפילת העמידה

  מסביב לתפילת העמידה

  איסור חזרה למקומו לאחר שפסע ג' פסיעות לאחוריו; אימתי מותר להפסיק בתפילת העמידה ואיזו הפסקה היא העדיפה ביותר; מה יעשה מי ששכח חלק מהתפילה או ההלכות הנוגעות אליה? מי שהיה ברכב נוסע וחושש שיעבור זמן התפילה - מה יעשה?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  הפרעה למתפלל בתפילתו

  ישיבה בתוך ד' אמות של המתפלל - אימתי אסורה ואימתי מותרת; קיצור ההלכות הנוגעות למעבר מול אדם המפלל והיכן ניתן להקל; מה יעשה מי שסיים תפילת שמונה עשרה והיה אדם עומד אחריו בתפילה? ומה יעשה שליח הציבור במצב כזה?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  הזכרת גשמים ובקשתם

  ההבדל בין שאת גשמים לבקשתם ואימתי משתנה דין תוספות אלו; דין הטועה בהזכרת גשמים ובבקשתם - אימתי יחזור ואימתי יצא ידי חובתו; עצה כנגד טעויות בהזכרת גשמים כדי שלא יצטרך לחזור על תפילתו; ההבדלים בין בן ארץ ישראל ובן חו"ל ודין בן ארץ ישראל שיצא לחו"ל.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת תשלומין

  מהי תפילת תשלומין; דין הסמכת תפילה זו לתפילת החובה הבאה; מי רשאי להתפלל תפילת תשלומין? עד מתי ניתן להשלים תפילה ואימתי לא ניתן להשלים? מהו דין ביטול תפילה בשאט נפש? דין תפילת תשלומין השונה מהתפילה המקורית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il