שבת הגדול

שבת הגדול,מאבקים ונצחונות

השם "שבת הגדול" נועד להדגיש את זקיפות קומתם של ישראל, גם כשהיו במצרים, ויש לו גם טעם אמוני.

הרב אליקים לבנון | ניסן תשע"ו