נושאים נוספים

לקנות ארבעת המינים לילדים?

האם מוטלת עלי חובה לקנות ארבעת המינים לכל בני ובנותיי? אם כן, מאיזה גיל? אני אברך וגם עובד חלקית לפרנסת המשפחה, ועבורנו זה נטל כלכלי גדול.

הרב אליקים לבנון | תשרי תשע"א