הלכות כלליות

ענני כבוד או סוכות ממש

לכבוד מה חוגגים את חג הסוכות?, "כי בסוכות הושבתי", טעמם של ר"א ור"ע, ייחודיותה של הסוכה על פני שאר הניסים, שובה אליי או השיבנו ה', כמי פוסקים להלכה, ארבעת המינים מול סוכה.

הרב הלל מרצבך | תשרי תשס"ט