בלק

מה יהיה באחרית הימים?

בלעם נפגע מבלק, ומתוך גבהות לב מגדיר את אחרית הימים; הרמב"ם מגדיר נאום זה כ"נאום מלך המשיח"; הרמב"ם מגדיר את תקופת ימות המשיח.

מתוך העלון חמדת ימים | תמוז תשס"ג