בלק

"וירא בלק בן ציפור"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשמ"ג, התשמ"ט, התשנ"ו, התשנ"ז