בלק

כיצד אומרים תפילה של בלעם הרשע?

הרב יוסף צבי רימון | תמוז תשע"ה