בלק

קללה ככלי נשק

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | תמוז תשפ