הפצת יהדות

להיות פעיל, אבל ירושלמי

היכן מצוי המרכז התרבותי של עם ישראל; היכן מרכז הכובד - התערות או התבדלות; על גטאות, על מאבק, ועל בוקר טוב.

הרב אברהם שרייבר | תשס"ו