הפצת יהדות

אני הוא אמצע העולם

הגישה שבה דוגלת היהדות בכל הדורות בהתמודדות מול תפיסות חיצוניות היא להישאר רגועים. מי שבטוח באמונתו ובתפיסת עולמו, אינו חי בתחושה שעליו להוכיח לכולם שהוא צודק, וקל וחומר שלא ינסה להתיישר לפי התחלפות האופנה הרוחנית, ההגותית או החברתית

הרב אברהם וסרמן | טבת תשע"ט