הפצת יהדות

מתחברים אל העם!

שיחה בפני בני הישיבה, המתווה את אופי הפעילות ביחס להמשך אחיזתנו בארץ, מתוך מבט של חיי עולם וחיי שעה.

הרב ש. יוסף וייצן | י"ט אדר ב' התשס"ה