הפצת יהדות

תשובה מאהבה

איך התייחס הרב צבי יהודה לחילונים? האם יש הבדל בין פרט לכלל? על הלח"י, על סולם ועל "עשה"

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ניסן תשס"ו