הפצת יהדות

תשובת הדור מאהבה

היאך להשיב את הדור בתשובה? התבוננות כיצד הקב"ה עשה זאת כשגאל את ישראל משעבוד מצרים ומטומאותיה.

הרב שמעון קליין