חודשי השנה

עניינו של חודש אייר

שיחת פתיחה לזמן קיץ התשע"ג

עניינו של ר"ח אייר בכלל וראש חודש בפרט. "שלא בירכו בתורה תחילה" חשיבות העמל בלימוד. פתיחה אמונית למסכת גיטין.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אייר התשע"ג