חודשי השנה

החודש שבו כועסים

מידת הכעס המיוחסת לחודש טבת אינה בהכרח שלילית, בתנאי שיודעים לאן לתעל אותה

הרב חגי לונדין | טבת תשע"ה