חודשי השנה

זיו מלכות - לחודש אייר

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל