קול צופיך - הרב שמואל אליהו

וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה

מעלת חודש אייר

*עיקר בית המקדש ועיקר כוחם של האבות הוא לא קבלת האור אלא הישארות האור בתוכם. קביעות של אור נקראת השראת שכינה. וכיוון שעיקר בית המקדש הוא השארת האור בתוכנו, עיקר השראת השכינה נחשב בחודש אייר. *העולם לומד כעת לא להשתחוות לאלילי זהב וכסף. לא לכרוע ברך למכוניות ולמעשי ידיו. כשיש ענווה - אפשר להכיר את ה' ואפשר לבנות את בית המקדש.

הרב שמואל אליהו | ד' אייר תש"פ