אשיחה בחוקך

ויגבה לבו בּדרכי ה'

הרב אורן נזרית | תמוז תשפ"ב