פנחס

בנות צלפחד ותיקון חטא המרגלים

הן לא חששו משום דבר, הייתה בלבן האמונה שכל ההבטחות תקוימנה. הן רצו לקבל נחלה בגדה המערבית, שם זה עיקר קדושת ארצנו וסגולתה הרוחנית.

הרה"ג דוב ליאור | ט"ו תמוז תשס"ח