פנחס

"אהבת ישראל" וקנאות

"אהבת ישראל" וקנאות, אף שלא סימפטית, הנדרשת בימים אלה. דברים לפרשת פנחס, בהקשר לאופי המאבק נגד ההתנתקות.

הרב דוד מ. דרוקמן | תמוז תשס"ה