פנחס

שיעור בשפת אמת לפרשת פנחס

שנת תרל"ח ד"ה "והנני נותן" שנת תרל"ז ד"ה "בפסוק לרב תרבה" שנת תר"מ ד"ה "סמיכות פרשיות" שנת תרמ"א ד"ה "במדרש"

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | כ' תמוז ה'תשמ"ז