פרשה כפשוטה

פרשה כפשוטה - פרשת פנחס

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים.

הרב איתמר ליברמן | י"ח תמוז התשע"ז